Meertalige Communicatie
met een onconventionele aanpak

Ontdek meer

Onze aanpak

Untranslate vertaalt uw communicatie,
maar op een onconventionele manier.

Untranslate vindt dat taken niet noodzakelijk op een bepaalde manier uitgevoerd moeten worden, enkel en alleen omdat het altijd zo geweest is. De naam “Untranslate” vindt zijn oorsprong in gelijkaardige concepten als “unconference” waarbij men bijeenkomsten organiseert met een vrije structuur en zonder specifiek programma. Het gespreksonderwerp wordt ad hoc bepaald door de deelnemers. Wij passen deze aanpak toe op vertaaldiensten.

 

Om tot een succesvolle vertaling te komen, nemen we graag de tijd om samen met u de meerwaarde die uw meertalige communicatiestrategie oplevert te ontdekken. Op die manier kunnen we met een open open geest op zoek gaan naar de meest geschikte aanpak zodat u in staat bent het volle potentieel van uw communicatie te ontsluiten en ontketenen.

Onze diensten

Untranslate levert vertaaldiensten, wat simpelweg neerkomt op het weergeven van een bepaalde tekst of boodschap in een andere taal. Het resultaat van het vertaalproces kan echter op uiteenlopende manieren geproduceerd worden: eerder “ambachtelijk” en manueel met aandacht voor stilistische voorkeur en taalspecifieke eigenheid (“transcreatie”), of door maximaal gebruik te maken van software en digitale hulpmiddelen (“transediting”).

Wij helpen u te bepalen wat voor uw meertalige communicatie de meest geschikte productievorm is, rekening houdend met tijdsbestek en budget.

Transediting betekent dat de vertaling niet “from scratch” gecreëerd wordt, maar dat de vertaler vertrekt van een “voorvertaling”. Dit kan een zin zijn die opgeslagen werd in een vertaalgeheugen, en dus in het verleden al eens vertaald werd. Maar het kan ook om een automatisch gegenereerde vertaling gaan, of machinevertaling. In dat geval spreekt men vaak ook van post-editing. Transediting of postediting is nodig voor teksten die gepubliceerd worden (bv. op websites of in handleidingen) omdat de voorvertaling niet 100% betrouwbaar is. De context kan verschillen, en machinevertaling is vooralsnog niet altijd perfect. De taak van de linguïst zal er dus in bestaan de vertaalsuggestie nauwgezet te controleren, en waar nodig, te corrigeren.
Het hergebruik van bestaande vertalingen, eventueel aangevuld met machinevertaling, zorgt ervoor dat de vertaling sneller en goedkoper tot stand komt omdat de productiviteit van de vertaler stijgt in vergelijking met het scenario waar er geen voorvertaling beschikbaar is, en de vertaling dus op de traditionele manier geproduceerd wordt.

Het feit dat machinevertaling het proces sneller en goedkoper maakt, betekent niet dat het voor alle content types geschikt is. Zodra de boodschap niet zomaar één-op-één getransfereerd kan of mag worden naar de doeltaal, bijvoorbeeld omdat er rekening gehouden moet worden met een bepaalde stilistische voorkeur, zal de machinevertaling te kort schieten aangezien het systeem geen creativiteit aan de dag legt. De volgorde van de zinnen in de tekst veranderen, switchen tussen formeel en informeel taalgebruik, extra toelichting geven bij een passage waar dat voor de doel- of taalgroep in kwestie wenselijk is of intelligent omgaan met hyperlinks of verwijzingen naar externe bronnen, is (voorlopig) een brug te ver voor automatische vertaaltechnologie. In dat geval werken we met copywriters, die niet alleen uw tekst of briefing omzetten in de correcte en adequate vertaling, maar er bovendien voor zorgen dat uw communicatie effectief haar doel bereikt.

Een minimale kwaliteitsvoorwaarde is dat een tekst de juiste terminologie bevat. Anders is het onmogelijk voor de lezer om de boodschap te begrijpen. Naast vaktaal of jargon, die gangbaar is binnen de sector, kiezen veel bedrijven ervoor specifieke termen te gebruiken, die vaak verschillen van de termen die de concurrenten gekozen hebben. Denken we bijvoorbeeld “Favorites” en “Bookmarks” die exact hetzelfde concept vertegenwoordigen, maar door de bedrijven als onderscheidend feature, voorzien van een andere naam, naar voren geschoven worden. Voor vertalers en bij uitbreiding iedereen die betrokken is bij het meertalige communicatieproces is het noodzakelijk inzicht te krijgen of misschien zelfs betrokken te worden bij het maken van deze keuzes. Zonder toegang tot de juiste informatie is het voor een buitenstaander erg lastig om de juiste terminologie aan te wenden tijdens de vertaling.

Onze technologie

Via het Untranslate vertaalplatform kan u online vertalingen aanvragen, afgewerkte vertalingen downloaden en feedback geven. Zodra het systeem uw documenten geanalyseerd heeft, krijgt u een automatisch berekende prijsinschatting te zien. Zodra u die goedkeurt, start het vertaalproces en krijgen de meest geschikte vertalers voor uw project een melding met een link naar de online samenwerkingsomgeving.
Vanuit uw persoonlijke omgeving heeft u toegang tot een dashboard waar u online rapporten kan raadplegen met up-to-date informatie over de projectstatus.

Translation 2.0 biedt de mogelijkheid om realtime samen te werken en informatie te delen. Vertalers hoeven geen software te installeren maar kunnen hun vertalingen ingeven in een editor die rekening houdt met de lay-out van de publicatie of webtekst. Workflows worden op maat ontworpen waarbij teams van over heel de wereld ingeschakeld worden. Taken kunnen vooraf gedefinieerd worden en gebruikers ontvangen daarvan een melding. Dynamische rapportering zorgt ervoor dat projectcoördinatoren én klanten te allen tijde controle hebben over de projecten, en dat projectadministratie en communicatie tot een minimum herleid wordt.

Machinevertaling is een vertaling die door een computerprogramma, dus volledig automatisch, gegenereerd werd. De technologie bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en is er het laatste decennium enorm op vooruit gegaan. Hoewel de kwaliteit afhangt van het taalpaar, de brontekst en de manier waarop het vertaalsysteem “getraind” werd, is de uitvoer doorgaans minstens goed genoeg om de boodschap te kunnen begrijpen en de productiviteit van de vertaler, die de “voorvertaling” zal redigeren, te verhogen.
Machinevertaling is niet perfect en dus niet voor 100% betrouwbaar, maar als het eindresultaat na revisie en correctie sneller tot stand komt en voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsverwachting, is de balans positief. Lees meer.

Een integratie tussen het contentmanagementsysteem (CMS) en het vertaalplatform zorgt ervoor dat het uitsturen van bronteksten en het binnenhalen van de vertaalde teksten automatisch verloopt. Zodra een pagina of artikel aangepast wordt, stuurt een plug-in de tekst naar het vertaalplatform waar een nieuw project gecreëerd wordt. Wanneer het vertaalproces afgerond is, wordt een pagina of artikel in de doeltaal aangemaakt waar de vertaalde tekst automatisch gepubliceerd wordt. Dit vermijdt kopieer- en plakwerk, wat arbeidsintensief maar ook foutgevoelig is. De aanpak bevat mechanismen die controleren of alle taalversies inhoudelijk synchroon zijn en of er geen dubbel vertaalwerk gebeurt.

Een vertaalgeheugen is een databank die vertalingen opslaat voor toekomstig hergebruik. Wanneer een zin ter vertaling aangeboden wordt die volledig of gedeeltelijk overeenkomt met een reeds vertaalde zin, zal deze automatisch voorgesteld worden aan de vertaler. Dit zorgt voor een snellere vertaalproductie, waardoor de kosten dalen. Bovendien zijn de resulterende vertalingen consistenter, wat voornamelijk een uitdaging is wanneer meerdere vertalers op een project samenwerken.

Terminologie of vakjargon wordt idealiter beheerd in een webgebaseerde databank waarin het concept verrijkt wordt met een definitie, gebruikscontext, status, afbeeldingen en equivalenten in de verschillende talen. Stakeholders binnen de organisatie, zoals Marketing, Productontwikkeling, Corporate Communication en de juridische afdeling kunnen uitgenodigd worden om de terminologie te helpen valideren door middel van speciaal ontworpen workflows. De termenbank wordt vervolgens gekoppeld aan de vertaalomgeving waardoor termen in de brontaal geïdentificeerd en gemarkeerd worden, en de overeenkomstige term in de doeltaal aangereikt wordt.

Partners

Ugent
Made With Wonder
Cronos Groep
Lady Jane
Feweb
KU Leuven
LTI

Neem contact op

UNTRANSLATE

Untranslate specialiseert zich in meertalige communicatie.
De naam “Untranslate” is geïnspireerd door gelijkaardige concepten als “unconference” waarbij mensen deelnemen aan bijeenkomsten met een vrije structuur en zonder specifiek programma – de inhoud wordt bepaald door de deelnemers zelf. Wij willen deze aanpak toepassen op vertaaldiensten. In plaats van een standaardaanpak, analyseren wij eerst het doel van de (meertalige) communicatie en voor wie ze bestemd is. We houden rekening met projectparameters zoals tijdsbestek en budget. Op basis daarvan bepalen we het meest geschikte productieproces en kwaliteitsstrategie. Met meer dan 15 jaar ervaring in vertaaltechnologie zijn we zeker in staat de juiste tools aan te wenden als die kunnen bijdragen tot een meer kwalitatief en (kosten)efficiënt resultaat.

NATHALIE DE SUTTER

Untranslate wordt geleid door Nathalie De Sutter. Haar passie voor talen ontstond al heel vroeg wanneer ze besloot Latijn te studeren, en nadien Oosterse Talen en Culturen, en Meertalige Bedrijfscommunicatie. De laatste 15 jaar bekleedde ze uiteenlopende posities in de taalsector: computerlinguïst, technical writer, vertaalcoördinator en meest recent, consultant in vertaaltechnologie bij een onafhankelijke integrator die enkele van de meest gerenommeerde en innovatieve internationale spelers bedient.
Nathalie wordt erkend om haar brede kennis van diverse aspecten van de taaltechnologie en pragmatische ingesteldheid. Ze is een frequente spreker op talloze evenementen in de vertaalindustrie, en combineert haar managementrol bij Untranslate met een gastlectoraat aan de KU Leuven en Zuyd Hogeschool in Maastricht.

CRONOS

Untranslate maakt deel uit van de Cronos Group. Hierdoor kunnen diverse vaardigheden aangeboord worden die aanwezig zijn in de vele competence centers (e-commerce, content management, integratietechnologie, networking, enz.). Dit resulteert in robuuste, schaalbare oplossingen voor uiteenlopende meertalige communicatiebehoeften.